Semester dates

2020 semester dates

Semester 1

  • Semester 1 starts: Monday, 3 February 2020
  • Semester 1 finishes: Friday, 3 July 2020

Semester 2

  • Semester 2 starts: Monday, 20 July 2020
  • Semester 2 finishes: Friday, 4 December 2020